“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (4) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า

ต้องที่ 10 ต้องจัดระเบียบชีวิต

พ่อแม่ต้องจัดระเบียบชีวิต และสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เอื้อต่อการอ่านของลูก ต้องหมั่นชวนกันมาอ่านหนังสือร่วมกัน ซึ่งอาจจะตั้งกติกาในบ้านให้เอื้อต่อการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน เช่น อ่านหนังสือทุกครั้ง หลังจากรับประทานอาหาร 3 มื้อ ปิดโทรทัศน์ตอน 1 ทุ่ม แล้วอ่านหนังสือร่วมกัน..ก่อนนอนทุกวัน ช่วงเวลาในการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้นอย่าจริงจังว่าต้องเป็นเวลานั้น เวลานี้

ขอให้พ่อแม่จำไว้ว่า “อ่านเมื่อไรก็ได้ อ่านที่ไหนก็ได้” แต่ช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมที่สุดน่าจะเป็นช่วงก่อนเข้านอน ไม่ว่าจะอ่านตอนไหน.. ถ้าทำเป็นประจำ ลูกจะเกิดความเคยชิน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย

ต้องที่ 11 ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก หมายถึง ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกมีพฤติกรรมอย่างไร พ่อแม่ควรทำอย่างนั้นให้เป็นต้นแบบ ถ้าต้องการให้ลูกรักเป็นนักอ่าน พ่อแม่ก็ต้องเป็นต้นแบบของนักอ่านที่ดี มีหนังสือติดตัวตลอดว่างเมื่อไรอ่านเมื่อนั้น มอบหนังสือเป็นของขวัญแก่กันและกันในทุกเทศกาล และต้องทำให้เป็นนิสัย

ถ้าทำได้ทั้ง 11 ต้อง.. ไม่นานลูกก็จะสามารถทำท่าทำทางเสมือนกำลังอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะเจาะ รู้ว่าจะถือถือหนังสืออย่างไร เรียกชื่อตัวละครในหนังสือได้ ที่สำคัญ คือ ลูกจะรักหนังสือ แล้วลูกรักก็จะเป็นนักอ่านได้..ไม่ยาก