255 หนังสือน่าอ่านเชิงคุณธรรม

การนำเสนอ 255 หนังสือเชิงคุณธรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมที่จะดึงคุณธรรม และศีลธรรมพื้นฐานให้กลับเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอีกครั้งหนึ่ง ด้วยแนวความคิดที่ต้องการทำให้คนในสังคมไทยรู้ว่ามีหนังสือดี ที่คนดี คนที่มีชื่อเสียงในทางที่ดี ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของชีวิตกระทั่งประสบผลสำเร็จ และเป็นที่เชื่อถือของสังคมว่าเป็นคนดีที่มีคุณธรรม คนเหล่านี้ได้บอกกับสังคมว่า ในรายทางของชีวิตนั้น ได้หยิบหนังสือดีเล่มใดมาอ่านบ้าง แล้วแนะนำคนในสังคมให้อ่านหนังสือเหล่านี้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นหนทางในการบ่มเพาะคุณธรรม และศีลธรรมพื้นฐานให้เกิดขึ้นได้

สามารถ Download หนังสือได้ที่ http://dl.Moralcenter.com