เมืองคนเด็ก

เมืองคนเด็ก ปรีดา อัครจันทโชติ กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน, 2550 242 หน้า, 13 X 18 ซ.ม. ISBN 978-974-9804-96-4, อายุ 12-18 ป๊ โลกของเด็ก การอนุรักษ์โลก เมืองคนเด็กเป็นเรื่องเล่าแบบนิทานเกี่ยวกับความเสื่อมทรามของโลกที่มนุษย์แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

Read more

ความเห็นเรื่อง ‘นิ่ง’

ความเห็นเรื่อง ‘นิ่ง’ เรื่องและภาพโดย ชีวัน วิสาสะ replica orologi หนังสือเรื่อง นิ่ง มีความโดดเด่นมากท่ามกลางหนังสือภาพสำหรับเด็กในเมืองไทย กล่าวคือ ทั้งชื่อและภาพมีความลุ่มลึกและลึกซึ้งภาพมีความลื่นไหลต่อเนื่องคล้ายการดูภาพ animation ทั้งที่ภาพของตัว ‘นิ่ง’ หยุดอยู่นิ่งๆ แต่ศิลปินใช้สภาพแวดล้อมเคลื่อนไหวแทน อีกทั้งยังได้เลือกใช้สีในโทนเย็นเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่สงบนิ่ง รวมถึงเลือกใช้สีมืดแทนความรู้สึกที่น่าหวาดกลัว ขณะที่ตัวนิ่งยังคงอยู่นิ่งๆ

Read more