หนทางในการสร้างให้ลูกเป็นเด็กฉลาด Smart kids โดย ตุ๊บปอง

นับร้อยปี ผู้คนหลายรุ่นในหลายยุคหลายสมัย เชื่อกันว่าบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และสติปัญญา เป็นสิ่งที่ติดตัวแต่ละคนมาแต่กำเนิด การเลี้ยงดู การอบรมบ่มสอน สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของคนที่ติดมาแต่กำเนิดนี้ได้ แต่วันนี้ รูปธรรมที่ชัดเจนจากหลักฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นำเสนอด้วยความเชื่อใหม่ว่า ชีวิตของเด็กแต่ละคน เกิดมาพร้อมกับเซลล์สมอง 1 ล้านเซลล์ และเซลล์สมองนี้มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย โดยจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

Read more

เปิดหนังสือ…เปิดหน้าต่างการเรียนรู้ของเด็ก โดย ตุ๊บปอง

นักวิชาการ นักพัฒนาการเด็ก และนักการศึกษา เชื่อว่าถ้าเด็กได้ฟังพ่อแม่อ่านหนังสือตั้งแต่เล็ก เด็กจะมีความสุขมาก และถ้าทำอย่างต่อเนื่องในขวบปีที่สอง ปีที่สาม และปีต่อ ๆ ไป สัก 5 – 6 ปี จะทำให้เด็กเข้มแข็ง และเป็นจุดป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่เล็ก ทำให้เด็กรู้ถึงคุณค่าว่าตนนั้นมีความหมายต่อพ่อแม่เป็นที่สุด เพราะมีพ่อแม่อยู่

Read more

สร้างสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสิ่งแวดรัก โดย ตุ๊บปอง

ลูกมีพัฒนาการสูงมากตั้งแต่ยังเป็นทารกในขวบปีแรก จากแรกเกิดที่หนอนหงาย ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้ดั่งต้องการ สมองส่วนที่ทำหน้าที่เพื่อการอยู่รอดจะค่อย ๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมลำคอ กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ จนคอเริ่มแข็ง กระทั่งพลิกตัวเป็นคว่ำ นั่ง ทรงตัว พยุงตัวจากนอนเป็นนั่ง จากนั่งสู่การใช้แขนขาคืบและคลานจนกระทั่งพยุงตัวตั้งไข่ และสามารถยืนได้ เมื่ออายุได้ 1 ปี 6 เดือน ขณะที่ร่างกายมีพัฒนาการที่ชัดเจนเช่นนี้ลูกเรียนรู้จากสัมผัสทั้ง

Read more

มหัศจรรย์แห่งการอ่าน โดย Kan Kanjana

พี่ปองขา มาเล่าความคืบหน้า “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” ที่กานต์ได้อ่านหนังสือให้น้องลิสาฟังค่ะ ทำให้น้องลิสาอ่านหนังสือได้เองโดยที่ไม่ต้องฝึกให้อ่านเลยค่ะ แต่กานต์มาพลาดตรงภาษาไทยค่ะ อ่านและพูดน้อยกว่าภาษาอังกฤษ ทำให้ภาษาไทยน้องด้อยกว่าอังกฤษอยู่ค่อนข้างมาก แต่ความสามารถในการอ่านของน้องลิสาน่าทึ่งมาก บ้านกานต์จะไม่เน้นให้น้องอ่านเร็วค่ะ ตอนลิสา ๕ ขวบ กานต์ก็เริ่มสอนอ่าน แต่ลิสาไม่ชอบให้สอน และหยิบหนังสือนิทานมาอ่านเลย และอ่านได้ด้วยค่ะ ตอนแรกก็คิดว่า จำทั้งเล่มเพราะอ่านให้ฟังบ่อย ๆ แต่พอให้อ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านให้ฟังมาก่อนก็อ่านได้ ตอนนี้ลิสา

Read more

“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (1) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า ต้อง 11 ต้องที่ 1 ต้องชักชวนลูกน้อยให้อ่านหนังสือ การชักชวนที่ดีที่สุด และง่ายที่สุดคือ การที่พ่อแม่อ่านออกเสียงดัง ๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจ หรือชักชวนลูกน้อยให้มาเปิดหนังสือร่วมกัน ชวนพูดชวนคุยถึงภาพที่ลูกเห็นในหนังสือ ทั้งเรื่องสี รูปทรง

Read more

“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (2) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า ต้องที่ 3 ต้องใช้เวลาที่เหมาะสม พ่อแม่ต้องเข้าใจในเรื่องระยะเวลาความสนใจของลูกว่ามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากน้อยแค่ไหน การอ่านหนังสือให้ลูกฟังต้องเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปจนลูกเบื่อ หรือสั้นเกินไปจนลูกหงุดหงิด ต้องสังเกตท่าทีของลูกว่าถ้ายังต้องการฟังการอ่านหนังสืออยู่ ก็อ่านต่อไปเรื่อย ๆ หรือสร้างเงื่อนไขในการอ่านกับลูกว่าจะอ่านนานเท่าไร แต่ถ้าลูกแสดงความสนใจในสิ่งอื่น หรือต้องการเล่นของเล่น พ่อแม่ก็ควรยุติการอ่าน ไม่ควรฝืนอ่านจนลูกอึดอัดขัดใจ

Read more

“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (3) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า ต้องที่ 7 ต้องต่อยอดความคิด พ่อแม่ต้องใช้ช่วงเวลาของการอ่านหนังสือกับลูกในการต่อยอดความคิดในทุกเรื่อง และทุกภาพที่ลูกแสดงความสนใจ แม้จะไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้ แต่พ่อแม่ก็สามารถคาดเดาได้ไม่ยากจากท่าทางที่กระตือรือร้น หรือ แววตาที่จดจ้อง พ่อแม่ต้องไม่ปล่อยให้ลูกเคว้งคว้างทางความรู้สึก นี่คือการเปิดหน้าต่างแห่งการเรียนรู้ให้แก่ลูก อย่าเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่าน หลับหูหลับตาใช้ชีวิตล่ะ ต้องที่

Read more

“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (4) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า ต้องที่ 10 ต้องจัดระเบียบชีวิต พ่อแม่ต้องจัดระเบียบชีวิต และสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เอื้อต่อการอ่านของลูก ต้องหมั่นชวนกันมาอ่านหนังสือร่วมกัน ซึ่งอาจจะตั้งกติกาในบ้านให้เอื้อต่อการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน เช่น อ่านหนังสือทุกครั้ง หลังจากรับประทานอาหาร 3 มื้อ ปิดโทรทัศน์ตอน 1

Read more

“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (5) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า 7 อย่า อย่าที่ 1 อย่ายัดเยียด พ่อแม่ไม่ควรเอาแต่ใจตัวเอง แม้จะเห็นว่าหนังสือเป็นสิ่งที่ดี การปลูกฝังให้ลูกรักหนังสือเป็นสิ่งที่ดี ก็อย่าบังคับ อย่ายัดเยียดหนังสือให้โดยไม่ดูความต้องการและภาวะอารมณ์ของลูก พฤติกรรมเช่นนี้จะทำให้ลูกเครียดและเกลียดหนังสือได้ พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้วอย่าลืมสังเกตว่าลูกชอบหรือไม่ หากไม่ชอบก็อย่ายัดเยียด เพราะหนังสือที่พ่อแม่เห็นว่าดี

Read more

“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (6) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า อย่าที่ 3 อย่ากังวลใจ เรื่องนี้ต้องรู้จักปล่อยวาง .. พ่อแม่อย่ากังวลใจไปเลย ถ้าลูกจะหยิบ จับ ตี ทึ้ง ดึง ทุบ แทะ หรือขีดเขียนหนังสือ

Read more