“ต้อง 11 ..7 อย่า” คัมภีร์ในการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน (7) โดย ตุ๊บปอง

ลูกรักเป็นนักอ่านแน่ ถ้าพ่อแม่มี ต้อง 11 ..7 อย่า อย่าที่ 6 อย่าขัดคอหรือตำหนิ พ่อแม่ต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอนะว่าในระหว่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และลูกกำลังตั้งใจฟังนั้น อย่าขัดคอหรือตำหนิลูกเป็นอันขาด อย่างเช่น ขณะที่กำลังฟังพ่อแม่อ่านหนังสือ และในเรื่องราวนั้นมีคำที่สนุก ๆ จังหวะคำดี ๆ คำแปลก ๆ

Read more

อ่านได้อ่านดี โดย ตุ๊บปอง

การอ่าน เป็นความสำคัญยิ่งของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันและในอนาคต เพราะเป็นทักษะที่สำคัญอีกทักษะหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมให้ดีขึ้นได้ เพราะ การอ่าน ถือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างองค์ความรู้และวิถีแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถนำใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วย เพราะการอ่าน นำสู่การค้นพบแนวคิดที่ดี ที่จะนำมาประยุกต์เป็นความคิดของผู้อ่านได้ การอ่าน ทำให้ได้สาระความรู้มากกว่าการหาความรู้ในวิถีอื่น ๆ เพราะสามารถอ่านเพื่อค้นหาความรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ด้วยเพราะสามารถนำหนังสือไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกโดยมีอายุการใช้งานไม่จำกัด การอ่าน สร้างให้เกิดกระบวนการคิด และจิตนการอันเป็นการส่งเสริมให้สมองดี มีสมาธิ

Read more