Home

สวัสดีครับทุกๆคน

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ที่มีความมุ่งมั่นในการ นำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ นี่คืออีกความพยายามหนึ่งในการทำให้พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีความสุขร่วมกันมากขึ้น ในบรรยากาศของบ้านที่อบอุ่น ถือเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข ในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน แล้วจะพบว่า..
ความสุข นั้นหาได้ไม่ยาก ความสุข นั้นอยู่ใกล้ ๆ ตัวเรานี่เอง และ ความสุข นั้นเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ในครอบครัว เมื่อนิ้วน้อย ๆ ของลูกมาแตะ พร้อมเกาะกุมมือพ่อแม่ ขณะที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังอย่างอ่อนโยน แล้วทุกคนในบ้าน จะมีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ